CM-XC 撓性連軸器

尺寸表

型號D1×D2/公差
Tolerance(H8)
KSBLGM重量(g)
minmax
XC-1646.3516313295M2.512
XC-2058203.514.5336.5M319
XC-25610253.517398M336
XC-32614325204510.5M469
XC-40816405.522.55013.5M5130
XC-501222506.526.55817.25M6230
XC-631525638337122M8450

特性表

型號常用扭力 (N.m)最大扭力 (N.m)偏心 (mm)偏角 (°)最高轉速
(rpm)

剛性靜
扭力值
(N.m/rad)

慣性矩
(kg.m²)
XC-160.71.4139500315.8×107
XC-201.22.41.537600601.5×106
XC-25242361001404.4×106
XC-324.592.5348002801.4×105
XC-409183338005404.1×105
XC-5018363.5331008201.2×105
XC-63367243240019003.7×104

* 高剛性、絕緣性佳、組合容易、耐油性。

* 容許偏心、偏角大。

* 緩衝材:工程塑膠。

* 固定方式:夾鉗式。

* 使用溫度範圍:-20°C ~ 80°C